موسيقی می‌تواند روح را برانگيزد يا آرام ‌سازد؛
نقاشی می‌ تواند چشم‌نواز باشد؛شعر می‌تواند عواطف را تحريك كند؛
فلسفه می‌تواند ذهن را قانع و راضی سازد؛
مهندسی می‌تواند زندگی مادی آدمی را بهبود بخشد؛
اما رياضيات همه اين ارزشها را با هم عرضه می‌كند.
[ دوشنبه سوم آذر ۱۳۹۳ ] [ 20:5 ] [ ریاضی ]
[ ]